மூடுக

தேர்தல் பொதுக்கூட்டம் நடத்த கூடுதல் இடங்கள் – 16.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/03/2021

கரூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதிக்கப்பட்ட கூடுதல் இடங்களின் பட்டியல். (PDF 31 KB)

ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களின் பட்டியல். பார்க்க