மூடுக

தொடர்பு அடைவுகள்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

ஆட்சியரகம்

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்collrkar[at]nic[dot]in04324-257511
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tnkar[at]nic[dot]in944500091804324-256501
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது)pag[dot]tnkar[at]nic[dot]in944500814004324-257511
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (நிலம்)landrecords[dot]kar[at]gmail[dot]com04324-256508
தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம் - ச.பா.தி)sdcssskar[at]gmail[dot]com944546173904324-256509
மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர்dadwkar[at]nic[dot]in
மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர்dbcmwo[dot]tnkar[at]nic[dot]in944547783604324-255305
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர்dso[dot]kar[at]tn[dot]gov[dot]in944500026504324-256508
உதவி ஆணையர் (கலால்)ace[dot]tnkar[at]nic[dot]in9445074583
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (கணக்குகள்)collectoratekarur[at]gmail[dot]com

மாவட்ட அளவிலான அலுவலகங்கள்

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நல அலுவலர், கரூர்dsokarur[at]gmail[dot]com740170349304324-256728
மாவட்ட திட்ட அலுவலர், முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டம்737300434104324-256101
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர், கரூர்deo[dot]karur[at]tn[dot]gov[dot]in-04324-223555

தோட்டக்கலை துறை

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
தோட்டக்கலை துணை இயக்குநர், கரூா்ddhkarur[at]yahoo[dot]com04324-255289
தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் (ந.பொ)ddhkarur[at]yahoo[dot]com9952830342

வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
வேளாண்மை இணை இயக்குநா், கரூா்jdagr[dot]tnkar[at]gmail[dot]com999442025304324-257292
ஆட்சி அலுவலா், கரூர்jdagr[dot]tnkar[at]gmail[dot]com956635478804324-257292
வேளாண்மை துணை இயக்குநா்(மா.தி), கரூா்jdagr[dot]tnkar[at]gmail[dot]com995286295804324-257292
வேளாண்மை உதவி இயக்குநா், கரூா்adagriculture[dot]krr[at]gmail[dot]com999493107804324-220299
வேளாண்மை உதவி இயக்குநா், தாந்தோணிadagriculture[dot]tti[at]gmail[dot]com944376312804324-255225
வேளாண்மை உதவி இயக்குநா், அரவக்குறிச்சிadagriculture[dot]ark[at]gmail[dot]com887079987004320-231299
வேளாண்மை உதவி இயக்குநா், க.பரமத்திadagriculture[dot]kpy[at]gmail[dot]com944333216104324-283299
வேளாண்மை உதவி இயக்குநா், குளித்தலைadagriculture[dot]klt[at]gmail[dot]com822023016004323-222101
வேளாண்மை உதவி இயக்குநா், தோகைமலைadagriculture[dot]tma[at]gmail[dot]com944253455204323-252808
வேளாண்மை உதவி இயக்குநா், தரகம்பட்டிadagriculture[dot]kdr[at]gmail[dot]com978727421104323-251252

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), கரூர்bdokar[dot]tnkar[at]nic[dot]in740260771804324-220548
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), கரூர்bdokar[dot]tnkar[at]nic[dot]in740260769104324-220548
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), தாந்தோணிbdotha[dot]tnkar[at]nic[dot]in740260769404324-255662
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), தாந்தோணிbdotha[dot]tnkar[at]nic[dot]in740260770604324-255662
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), அரவக்குறிச்சிbdoara[dot]tnkar[at]nic[dot]in740260769804320-230028
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), அரவக்குறிச்சிbdoara[dot]tnkar[at]nic[dot]in740260769904320-230028
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), க.பரமத்திbdopar[dot]tnkar[at]nic[dot]in740260770204320-283366
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), க.பரமத்திbdopar[dot]tnkar[at]nic[dot]in740260770304320-283366
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), குளித்தலைbdokul[dot]tnkar[at]nic[dot]in740260769004323-222174
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), குளித்தலைbdokul[dot]tnkar[at]nic[dot]in740260770704323-222174

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
திட்ட இயக்குநர்drdakar[at]nic[dot]in737370421804324-257141
செயற்பொறியாளர்drdakar[at]nic[dot]in737370457804324-257141
உதவித் திட்ட அலுவலர் (ஊதியம்&வேலைவாய்ப்பு)drdakar[at]nic[dot]in740260768204324-257141
உதவித் திட்ட அலுவலர் (வீடுகள்&சுகாதாரம்)drdakar[at]nic[dot]in740260768104324-257141
உதவித் திட்ட அலுவலர் (உட்கட்டமைப்பு-I)drdakar[at]nic[dot]in740260767904324-257141
உதவித் திட்ட அலுவலர் (உட்கட்டமைப்பு-II)drdakar[at]nic[dot]in740260768004324-257141
கண்காணிப்பாளர்drdakar[at]nic[dot]in740260768804324-257141
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS-I)drdakar[at]nic[dot]in740260771504324-255105
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS-II)drdakar[at]nic[dot]in740260768904324-255105

நகராட்சிகள்

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
ஆணையர், கரூர் நகராட்சிcommr[dot]karur[at]tn[dot]gov[dot]in739739624704324-262698
ஆணையர், குளித்தலை நகராட்சிcommr[dot]kulithalai[at]tn[dot]gov[dot]in739739624504323-222951

மருத்துவம் – மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள், கரூர்dphkar[at]nic[dot]in04324-255340
வட்டார மருத்துவ அலுவலர், வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், இனுங்கூர்innungurphc[at]gmail[dot]com994418975804323-246333
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், வலையப்பட்டிvalayapattiphc[at]gmail[dot]com944266381204323-290650
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அய்யர்மலைayyarmalaiphc[at]gmail[dot]com979142767904323-290900
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், நச்சலூர்nachalurphc[at]gmail[dot]com999487854804323-246399
வட்டார மருத்துவ அலுவலர், வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், தோகைமலைthogaimalaiphc[at]gmail[dot]com978853600004323-252217
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், சேப்ளாப்பட்டிseplapattiphc[at]gmail[dot]com888337561504323-290712
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், காவல்காரன்பட்டிphckavalkaranpatti[at]gmail[dot]com975134532504323-254497
வட்டார மருத்துவ அலுவலர், வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், பஞ்சப்பட்டிpanchapattiphc[at]gmail[dot]com986547514504323-244507
மருத்துவ அலுவலர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கள்ளப்பள்ளிkallapalliphc[at]gmail[dot]com944344033904323-242644

கோட்டாட்சியர் அலுவலகம்

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
வருவாய் கோட்டாட்சியர், கரூர்rdokar[dot]tnkar[at]nic[dot]in944500045304324-274038
வருவாய் கோட்டாட்சியர், குளித்தலைrdokul[dot]tnkar[at]nic[dot]in944500045404323-222395

வட்டாட்சியர் அலுவலகம்

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
வட்டாட்சியர், கரூர்talukkar[dot]tnkar[at]nic[dot]in944500059804324-260745
வட்டாட்சியர், அரவக்குறிச்சிtalukara[dot]tnkar[at]nic[dot]in944500059904320-230170
வட்டாட்சியர், குளித்தலைtalukkul[dot]tnkar[at]nic[dot]in944500060004323-222015
வட்டாட்சியர், கிருஷ்ணராயபுரம்talukkrp[dot]tnkar[at]nic[dot]in944500060104323-243366
வட்டாட்சியர், மண்மங்கலம்mantaluk[dot]tnkar[at]nic[dot]in944546181704324-288334
வட்டாட்சியர், கடவூர்kdvtlk[dot]tnkar[at]nic[dot]in944546182204323-251444
வட்டாட்சியர், புகளூர்talukpug-tnkar[at]nic[dot]in04324-270370
தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.), கரூர்karurdrs[at]gmail[dot]com
தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.), அரவக்குறிச்சிaravakurichisssdrs[at]gmail[dot]com
தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.), குளித்தலை மற்றும் கடவூர்kulithalaisss[at]gmail[dot]com

பேரூராட்சி

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
செயல் அலுவலர், நங்கவரம் பேரூராட்சிnangavaramtp[at]rediffmail[dot]com78240582730431-2614250
பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குனர், திண்டுக்கல் மண்டலம்adtownptdgl[at]gmail[dot]com78240580680451-2460090
செயல் அலுவலர், உடையார்பாளையம் பேரூராட்சிaravakurichitp[at]rediffmail[dot]com782405827004320-231629
செயல் அலுவலர், கிருஷ்ணராயபுரம் பேரூராட்சிkrpmtp[at]yahoo[dot]com782405827104323-243427
செயல் அலுவலர், மரூதூர் பேரூராட்சிmadrtp[at]rediffmail[dot]com782405827204323-223777
செயல் அலுவலர், பழைய ஜெயங்கொண்டசோழபுரம் பேரூராட்சிpjpuramtp[at]gmail[dot]com782405827404323-243255
செயல் அலுவலர், பள்ளப்பட்டி பேரூராட்சிpallltp[at]rediffmail[dot]com7824058275
செயல் அலுவலர், புலியூர் பேரூராட்சிpuliyurtp[at]rediffmail[dot]com782405827604324-250550
செயல் அலுவலர், புஞ்சைதோட்டக்குறிச்சி பேரூராட்சிeoptp[at]rediffmail[dot]com782405827704324-270850
செயல் அலுவலர், புஞ்சை புகளூர் பேரூராட்சிeopptp[at]gmail[dot]com782405827804324-270298

போக்குவரத்துத்துறை

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர், கரூர்rtotn47[at]nic[dot]in04324-255099
மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் நிலை 1, பகுதி அலுவலகம், குளித்தலைrtotn47z[at]nic[dot]in04324-245588
மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் நிலை 1, பகுதி அலுவலகம், அரவக்குறிச்சிrtotn47y[at]nic[dot]in04320-230456
மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் நிலை 1, பகுதி அலுவலகம், மண்மங்கலம்rtotn47x[at]nic[dot]in04324-288477

கருவூலம்

பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண்
கருவூல அலுவலர், கரூர்dtokar[dot]tndta[at]nic[dot]in737309414004324-257587
உதவிக் கருவூல அலுவலர், கரூர்stokar01[dot]tndta[at]nic[dot]in737309414404324-260005
உதவிக் கருவூல அலுவலர், அரவக்குறிச்சிstokar03[dot]tndta[at]nic[dot]in737309414304320-231618
உதவிக் கருவூல அலுவலர், குளித்தலைstokar02[dot]tndta[at]nic[dot]in737309414204323-223444
உதவிக் கருவூல அலுவலர், கிருஷ்ணராயபுரம்stokar04[dot]tndta[at]nic[dot]in737309462204323-243622
உதவிக் கருவூல அலுவலர், கடவூர்stokar05[dot]tndta[at]nic[dot]in737309462304323-251233