மூடுக

நியாயவிலைக் கடைகளில் சமூக விலகல் கண்காணிப்பு – 02.05.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/05/2020

மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளிலும் சமூக விலகலை கண்காணிக்க தன்னார்வலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். (PDF 19 KB)