மூடுக

நீர்நிலைகள்

கரூர் மாவட்ட நீர்நிலைகள் அமைவிடம்
வ.எண் மாவட்டம்/வட்டம் இணைப்பு
1 கரூர் மாவட்டம் சொடுக்குக (PDF 4 MB)
2 கரூர் வட்டம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
3 அரவக்குறிச்சி வட்டம் சொடுக்குக (PDF 4 MB)
4 மண்மங்கலம் வட்டம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
5 புகளூர் வட்டம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
6 கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டம் சொடுக்குக (PDF 2 MB)
7 குளித்தலை வட்டம் சொடுக்குக (PDF 4 MB)
8 கடவூர் வட்டம் சொடுக்குக (PDF 4 MB)