மூடுக

பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் – 22.06.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/06/2021

மதிய உணவுத் திட்டத்தின்படி பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன . (PDF 35 KB)