மூடுக

பாசன வாய்க்கால் திறப்பு – 01.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/08/2021
பாசன வாய்க்கால் திறப்பு

விவசாயத்திற்காக பாசன வாய்க்கால் 01.08.2021 அன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. (PDF 39 KB)