மூடுக

புகைப்பட தொகுப்பு

அருள்மிகு சதாசிவப் பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம், நெரூர்
பொன்னனியாறு அணை
மாயனூர் கதவணை
அம்மா பூங்கா, மாயனூர்