பேரிடர் மேலாண்மை

பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவு- ஆட்சியர் அலுவலகம் – கரூர் மாவட்டம்
விவரம் தொடர்பு எண்கள்
கட்டுப்பாட்டு அறை (24 x7) :
மாவட்ட அவசர நடவடிக்கை,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
கரூர்- 639 007.
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் : 1077
தொலைபேசி : 04324 – 256306
வட்டாட்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை) : கைப்பேசி : 7845728234
ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) : கைப்பேசி : 9445008140
தொலைபேசி : 04324 – 257511
நிகரி : 04324 – 257800
பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் – 2018
பிரிவுகள் இணைப்பு
திட்ட அறிக்கை (2017) பகுதி-1 (PDF 8 MB)
பகுதி-2 (PDF 7 MB)
பகுதி-3 (PDF 8 MB)
பகுதி-4 (PDF 7 MB)
பகுதி-5 (PDF 10 MB)
முக்கிய தொலைபேசி எண்கள் Details (PDF 216 KB)
பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதி [வரைபடங்கள்] Details (PDF 5 MB)
முதல் தகவலளிப்பவர் விவரம் Details (PDF 49 KB)
ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள் மற்றும் மண்டல குழுக்கள் Details (PDF 35 KB)
முதலில் அணுகப்பட வேண்டியவர்கள் Details (PDF 7 KB)
தேடல் மீட்பு குழு Details (PDF 8 KB)
நிவாரண மையம் மற்றும் தங்குமிடம் மேலாண்மை குழு Details (PDF 10 KB)
மாவட்ட வறட்சி கண்காணிப்பு மையம் Details (PDF 13 KB)
தனியார் மருத்துவமனைகள் Details (PDF 27 KB)
அரசுசாரா நிறுவனங்கள் (NGOs) Details (PDF 10 KB)
பாம்பு பிடிப்பவர்கள் Details (PDF 7 KB)
நீச்சல் வீரர்கள் Details (PDF 234 KB)
பேரிடர் மேலாண்மை உபகரணங்கள் இருப்பு Details (PDF 18 KB)
மழைப்பொழிவு தரவு Details (PDF 82 KB)
முக்கிய அரசாணைகள் Details (PDF 8 MB)