மூடுக

பேரிடர் மேலாண்மை

பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவு- ஆட்சியர் அலுவலகம் – கரூர் மாவட்டம்
விவரம் தொடர்பு எண்கள்
கட்டுப்பாட்டு அறை (24 x7) :
மாவட்ட அவசர நடவடிக்கை,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
கரூர்- 639 007.
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் : 1077
தொலைபேசி : 04324 – 256306
வட்டாட்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை) : கைப்பேசி : 9944000524
ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) : கைப்பேசி : 9445008140
தொலைபேசி : 04324 – 257511
நிகரி : 04324 – 257800
பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் – 2019
பிரிவுகள் இணைப்பு
திட்ட அறிக்கை (2019) விவரம் (PDF 7 MB)
முக்கிய தொலைபேசி எண்கள் விவரம் (PDF 444 KB)
பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதி [வரைபடங்கள்]
முதல் தகவலளிப்பவர் விவரம் விவரம் (PDF 51 KB)
ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள் மற்றும் மண்டல குழுக்கள் விவரம் (PDF 38 KB)
முதலில் அணுகப்பட வேண்டியவர்கள் விவரம் (PDF 7 KB)
தேடல் மீட்பு குழு விவரம் (PDF 12 KB)
நிவாரண மையம் மற்றும் தங்குமிடம் மேலாண்மை குழு விவரம் (PDF 14 KB)
மாவட்ட வறட்சி கண்காணிப்பு மையம் விவரம் (PDF 13 KB)
தனியார் மருத்துவமனைகள் விவரம் (PDF 30 KB)
அரசுசாரா நிறுவனங்கள் (NGOs) விவரம் (PDF 10 KB)
பாம்பு பிடிப்பவர்கள் விவரம் (PDF 525 KB)
நீச்சல் வீரர்கள் விவரம் (PDF 754 KB)
பேரிடர் மேலாண்மை உபகரணங்கள் இருப்பு விவரம் (PDF 18 KB)
மழைப்பொழிவு தரவு விவரம் (PDF 83 KB)
முக்கிய அரசாணைகள் விவரம் (PDF 8 MB)