மூடுக

மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்டம் தொடக்கம் – 05.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/08/2021
மக்களைத் தேடி மருத்துவம்

“மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்டம்” 05.08.2021 தொடக்கம் அன்று தொடங்கப்பட்டது. (PDF 46 KB)

மக்களைத் தேடி மருத்துவம்