மூடுக

எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
மாவட்ட ஆட்சியர் திருமதி. சு.மலர்விழி இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrkar[at]nic[dot]in04324-257555
DRO Rajendran, Karur திரு சி.இராஜேந்திரன்மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tnkar[at]nic[dot]in04324-256501
எஸ்.பி.-கரூர் திரு பொ. பகலவன், இ.கா.பமாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்sp[dot]tnkar[at]nic[dot]in04324-296650
திருமதி.எஸ்.கவிதா, PD, கரூர் திருமதி.எஸ்.கவிதாதிட்ட இயக்குனர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமைdrdakar[at]nic[dot]in04324-257141