மூடுக

எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட நிர்வாகம்

சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர்.த.பிரபுசங்கர், இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சியர்collrkar[at]nic[dot]in04324-257511
DRO Karur. திரு எம். லியாகத்மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tnkar[at]nic[dot]in04324-256501
SP. திரு சுந்தரவதனம்மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்sp[dot]tnkar[at]nic[dot]in04324-296650
PD Karur. திரு ப.மந்திராசலம்திட்ட இயக்குனர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமைdrdakar[at]nic[dot]in04324-257141