மூடுக

வளர்ச்சித்துறை நிர்வாகம்

விவரம் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 8
கிராம ஊராட்சிகள் 157

 

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (8) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம்
1 கரூர்
2 தாந்தோணி
3 அரவக்குறிச்சி
4 க.பரமத்தி
5 குளித்தலை
6 கிருஷ்ணராயபுரம்
7 கடவூர்
8 தோகைமலை

 

கிராம ஊராட்சிகள் (157) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1 கரூர் 14    (PDF 55 KB)
2 தாந்தோணி 17    (PDF 52 KB)
3 அரவக்குறிச்சி 20    (PDF 57 KB)
4 க.பரமத்தி 30    (PDF 64 KB)
5 குளித்தலை 13    (PDF 52 KB)
6 கிருஷ்ணராயபுரம் 23    (PDF 56 KB)
7 கடவூர் 20    (PDF 53 KB)
8 தோகைமலை 20    (PDF 43 KB)