மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் – இது நாள் வரை
வ. எண். பெயர் பணிக் காலம்
19 மீ. தங்கவேல், இ.ஆ.ப., 18.10.2023 – இந்நாள் வரை
18 டாக்டர்.த.பிரபுசங்கர், இ.ஆ.ப., 16.06.2021 – 13.10.2023
17 திரு. பிரசாந்த் மு வடநேரே, இ.ஆ.ப., 02.04.2021 – 15.06.2021
16 திருமதி. சு.மலர்விழி, இ.ஆ.ப., 30.10.2020 – 01.04.2021
15 திரு.த.அன்பழகன், இ.ஆ.ப., 02.03.2018 – 29.10.2020
14 திரு.கு.கோவிந்தராஜ், இ.ஆ.ப., 31.07.2016 – 26.02.2018
13 திருமதி.காகர்லா உஷா, இ.ஆ.ப., 02.05.2016 – 27.07.2016
12 திரு.த.பொ.ராஜேஷ், இ.ஆ.ப., 22.01.2016 – 30.04.2016
11 திருமதி.ச.ஜெயந்தி, இ.ஆ.ப., 03.10.2012 – 21.01.2016
10 திருமதி.வெ.ஷோபனா, இ.ஆ.ப., 08.06.2011 – 01.10.2012
9 முனைவர் (திருமதி.)ஜெ.உமா மகேஸ்வரி, இ.ஆ.ப., 10.11.2008 – 03.06.2011
8 திரு.தி.ந.வெங்கடேஷ், இ.ஆ.ப., 11.09.2006 – 08.11.2008
7 டாக்டர்.பி.சந்திரமோகன், இ.ஆ.ப., 23.06.2006 – 10.09.2006
6 திரு.ஆ.கார்த்திக், இ.ஆ.ப., 13.01.2005 – 23.06.2006
5 திரு.கோ.ராமமூர்த்தி, இ.ஆ.ப., 02.06.2004 – 12.01.2005
4 திரு.ப.அண்ணாமலை, இ.ஆ.ப., 11.06.2001 – 01.06.2004
3 திரு.நா.முருகானந்தம், இ.ஆ.ப., 05.12.1999 – 10.06.2001
2 திரு.சோ.அய்யர், இ.ஆ.ப., 28.05.1997 – 04.12.1999
1 திரு.த.ஜேக்கப், இ.ஆ.ப., 01.11.1995 – 27.05.1997 (மாவட்ட ஆட்சியர்)
13.10.1995 – 31.10.1995 (தனி அலுவலர்)