மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 06.07.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/07/2021
ஆட்சியரின் ஆய்வு

16.07.2021 அன்று அரசு அருங்காட்சியகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார். (PDF 35 KB)