மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 12.08.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/08/2020
ஆட்சியரின் ஆய்வு

12.08.2020 அன்று கருர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு. (PDF 37 KB)