மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 23.06.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/06/2021
ஆட்சியரின் ஆய்வு

கோவிட்19 சிகிச்சை மையத்தில் 23.06.2021 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார். (PDF 24 KB)