மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 25.07.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/07/2021
ஆட்சியரின் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் 25.07.2021 அன்று தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிகளை ஆய்வு செய்தார். (PDF 35 KB)