மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 25.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/08/2021
ஆட்சியரின் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் 25.08.2021 அன்று பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு செய்தார். (PDF 19 KB) (PDF 20 KB)

ஆட்சியரின் ஆய்வு