மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 27.05.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/05/2021
ஆட்சியரின் ஆய்வு

27.05.2021 அன்று ஆக்ஸிஜன் படுக்கை வார்டுகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார். (PDF 23 KB)