மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் வாக்குச்சாவடிகளில் ஆய்வு –06.04.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/04/2021
தேர்தல் செய்திகள்

06.04.2021 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் வாக்குச் சாவடிகளில் ஆய்வு செய்தார். (PDF 31 KB)

தேர்தல் செய்திகள்