மூடுக

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் – 07.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/03/2021
தேர்தல் செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் கணினிமுறை குலுக்கல்(சட்டமன்ற தேர்தல்,2021) 07.03.2021 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 41 KB)