மூடுக

வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு – 31.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/08/2021
வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தலுக்கான வாக்காளர் பட்டியல் 31.08.2021 அன்று வெளியிடப்பட்டது. (PDF 18 KB)