மூடுக

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் பணி ஒதுக்கீடு – 11.12.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/12/2019
தேர்தல் செய்திகள்

உள்ளாட்சித் தேர்தல்,2019 முன்னிட்டு வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் பணி ஒதுக்கீடுக்கான முதல் கணினி குலுக்கல். நாள்: 11.12.2019. (PDF 23 KB)