மூடுக

வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் ஆய்வு – 28.12.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/12/2019
தேர்தல் செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் – 28.12.2019. (PDF 23 KB)