மூடுக

வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கான விதிமுறைகள் – 17.05.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/05/2019
தேர்தல் செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகள் – 17.05.2019. (PDF 45 KB)
Election News.