மூடுக

விளக்கக் கூட்டம் – 22.06.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/06/2020
விளக்கக் கூட்டம்

22.06.2020 அன்று அவசர கால கடன் உத்தரவாத திட்டம் (ஈ.சி.எல்.ஜி.எஸ்) குறித்து விளக்கக் கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 22 KB)