மூடுக

கோவிட்-19 அறிவிப்புகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 23-10-2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/10/2021

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 23-10-2021 (PDF 417 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 10.10.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/10/2021

10.10.2021 அன்று நடைபெறும் கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள். (PDF 180 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 03.10.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/10/2021

03.10.2021 அன்று நடைபெறும் கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள். (158 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 26.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/09/2021

26.09.2021 அன்று நடைபெறும் கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள். (PDF 169 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

காணொளி குறைதீர் கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது – 18.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/09/2021

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான நடத்தை விதிமுறைகள் முடியும் வரை, திங்கள் தின காணொளி குறைதீர் கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. (PDF 29 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள்– 18.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/09/2021

19.09.2021 அன்று நடைபெறும் கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள். (PDF 37 KB) (PDF 167 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 09.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/09/2021

12.09.2021 அன்று நடைபெறும் கோவிட்19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள். (PDF 174 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மதுபான கூடங்கள் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுகிறது – 23.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/08/2021

மதுபான கூடங்கள் 23.08.2021 முதல் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுகிறது. (PDF 48 KB)

மேலும் பல
கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

24/7 கோவிட்19 தடுப்பூசி மையம் – 23.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/08/2021

24 மணி நேரமும் செயல்படும் கோவிட்19 தடுப்பூசி மையம் 23.08.2021 அன்று தொடங்கப்பட்டது. (PDF 33 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு – 13.08.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/08/2021

கோவிட்19 காரணமாக பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு. (PDF 49 KB)

மேலும் பல