மூடுக

தேர்தல்-2019

வடிகட்டு:
தேர்தல் செய்திகள்

வேட்பாளர்களுடன் ஆய்வுக்கூட்டம் – 21.05.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/05/2019

வேட்பாளர்களுடன் ஆய்வுக்கூட்டம் – 21.05.2019. (PDF 32 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் செய்திகள்

மின்னணு வாக்குபதிவு இயந்திரங்கள் – 20.05.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/05/2019

அரவக்குறிச்சி இடைத்தேர்தல் மின்னணு வாக்குபதிவு இயந்திரங்கள் சீலிடப்பட்ட அறைகளில் வைக்கப்பட்டது – 20.05.2019. (PDF 22 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் செய்திகள்

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் ஆய்வு – 19.05.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/05/2019

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் – 19.05.2019. (PDF 19 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு பொருட்கள் – 18.05.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/05/2019

அரவக்குறிச்சி இடைத்தேர்தலுக்காக வாக்குப்பதிவு பொருட்கள் வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன – 18.05.2019. (PDF 30 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கான விதிமுறைகள் – 17.05.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/05/2019

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகள் – 17.05.2019. (PDF 45 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் செய்திகள்

தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு – 17.05.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/05/2019

வாக்கு எண்ணிக்கை அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு – 17.05.2019. (PDF 34 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் செய்திகள்

தேர்தல் பயிற்சி – 16.05.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/05/2019

நுண்பார்வையாளர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு – 16.05.2019. (PDF 25 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆய்வு – 16.05.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/05/2019

வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் ஆய்வு – 16.05.2019 (PDF 26 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் செய்தி – 15.05.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/05/2019

அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் செய்தி – 15.05.2019. (PDF 42 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளர் விபரங்கள் – 14.05.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/05/2019

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளர் விபரங்கள் – 14.05.2019. (PDF 32 KB)

மேலும் பல