மூடுக

ஆட்சியரகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

ஆட்சியரகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் collrkar[at]nic[dot]in 04324-257511
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் dro[dot]tnkar[at]nic[dot]in 9445000918 04324-256501
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) pag[dot]tnkar[at]nic[dot]in 9445008140 04324-257511
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (நிலம்) மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (நிலம்) landrecords[dot]kar[at]gmail[dot]com 04324-256508
தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம்) தனித்துணை ஆட்சியர், (சமூக பாதுகாப்புத் திடடம் - ச.பா.தி) sdcssskar[at]gmail[dot]com 9445461739 04324-256509
மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர் dadwkar[at]nic[dot]in
மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் dbcmwo[dot]tnkar[at]nic[dot]in 9445477836 04324-255305
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர் மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர் dso[dot]kar[at]tn[dot]gov[dot]in 9445000265 04324-256508
உதவி ஆணையர் (கலால்) உதவி ஆணையர் (கலால்) ace[dot]tnkar[at]nic[dot]in 9445074583
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (கணக்குகள்) மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர் (கணக்குகள்) collectoratekarur[at]gmail[dot]com