மூடுக

பேரூராட்சி

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

பேரூராட்சி
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
செயல் அலுவலர், நங்கவரம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர், நங்கவரம் பேரூராட்சி nangavaramtp[at]rediffmail[dot]com 7824058273 0431-2614250
பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குனர், திண்டுக்கல் மண்டலம் பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குனர், திண்டுக்கல் மண்டலம் adtownptdgl[at]gmail[dot]com 7824058068 0451-2460090
செயல் அலுவலர், உடையார்பாளையம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர், உடையார்பாளையம் பேரூராட்சி aravakurichitp[at]rediffmail[dot]com 7824058270 04320-231629
செயல் அலுவலர், கிருஷ்ணராயபுரம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர், கிருஷ்ணராயபுரம் பேரூராட்சி krpmtp[at]yahoo[dot]com 7824058271 04323-243427
செயல் அலுவலர், மரூதூர் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர், மரூதூர் பேரூராட்சி madrtp[at]rediffmail[dot]com 7824058272 04323-223777
செயல் அலுவலர், பழைய ஜெயங்கொண்டசோழபுரம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர், பழைய ஜெயங்கொண்டசோழபுரம் பேரூராட்சி pjpuramtp[at]gmail[dot]com 7824058274 04323-243255
செயல் அலுவலர், பள்ளப்பட்டி பேரூராட்சி செயல் அலுவலர், பள்ளப்பட்டி பேரூராட்சி pallltp[at]rediffmail[dot]com 7824058275
செயல் அலுவலர், புலியூர் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர், புலியூர் பேரூராட்சி puliyurtp[at]rediffmail[dot]com 7824058276 04324-250550
செயல் அலுவலர், புஞ்சைதோட்டக்குறிச்சி பேரூராட்சி செயல் அலுவலர், புஞ்சைதோட்டக்குறிச்சி பேரூராட்சி eoptp[at]rediffmail[dot]com 7824058277 04324-270850
செயல் அலுவலர், புஞ்சை புகளூர் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர், புஞ்சை புகளூர் பேரூராட்சி eopptp[at]gmail[dot]com 7824058278 04324-270298