மூடுக

வட்டாட்சியர் அலுவலகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
வட்டாட்சியர், கரூர் வட்டாட்சியர், கரூர் talukkar[dot]tnkar[at]nic[dot]in 9445000598 04324-260745
வட்டாட்சியர், அரவக்குறிச்சி வட்டாட்சியர், அரவக்குறிச்சி talukara[dot]tnkar[at]nic[dot]in 9445000599 04320-230170
வட்டாட்சியர், குளித்தலை வட்டாட்சியர், குளித்தலை talukkul[dot]tnkar[at]nic[dot]in 9445000600 04323-222015
வட்டாட்சியர், கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டாட்சியர், கிருஷ்ணராயபுரம் talukkrp[dot]tnkar[at]nic[dot]in 9445000601 04323-243366
வட்டாட்சியர், மண்மங்கலம் வட்டாட்சியர், மண்மங்கலம் mantaluk[dot]tnkar[at]nic[dot]in 9445461817 04324-288334
வட்டாட்சியர், கடவூர் வட்டாட்சியர், கடவூர் kdvtlk[dot]tnkar[at]nic[dot]in 9445461822 04323-251444
வட்டாட்சியர், புகளூர் வட்டாட்சியர், புகளூர் talukpug-tnkar[at]nic[dot]in 04324-270370
தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.), கரூர் தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.), கரூர் karurdrs[at]gmail[dot]com
தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.), அரவக்குறிச்சி தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.), அரவக்குறிச்சி aravakurichisssdrs[at]gmail[dot]com
தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.), குளித்தலை மற்றும் கடவூர் தனி வட்டாட்சியர் (ச.பா.தி.), குளித்தலை மற்றும் கடவூர் kulithalaisss[at]gmail[dot]com