மூடுக

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), கரூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), கரூர் bdokar[dot]tnkar[at]nic[dot]in 7402607718 04324-220548
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), கரூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), கரூர் bdokar[dot]tnkar[at]nic[dot]in 7402607691 04324-220548
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), தாந்தோணி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), தாந்தோணி bdotha[dot]tnkar[at]nic[dot]in 7402607694 04324-255662
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), தாந்தோணி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), தாந்தோணி bdotha[dot]tnkar[at]nic[dot]in 7402607706 04324-255662
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), அரவக்குறிச்சி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), அரவக்குறிச்சி bdoara[dot]tnkar[at]nic[dot]in 7402607698 04320-230028
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), அரவக்குறிச்சி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), அரவக்குறிச்சி bdoara[dot]tnkar[at]nic[dot]in 7402607699 04320-230028
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), க.பரமத்தி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), க.பரமத்தி bdopar[dot]tnkar[at]nic[dot]in 7402607702 04320-283366
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), க.பரமத்தி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), க.பரமத்தி bdopar[dot]tnkar[at]nic[dot]in 7402607703 04320-283366
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), குளித்தலை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), குளித்தலை bdokul[dot]tnkar[at]nic[dot]in 7402607690 04323-222174
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), குளித்தலை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), குளித்தலை bdokul[dot]tnkar[at]nic[dot]in 7402607707 04323-222174