மூடுக

வேலை வாய்ப்பற்ற மக்களுக்கு சுயதொழில் தொடங்குவதற்கான பயிற்சிகள் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது – 07.11.2019

வேலை வாய்ப்பற்ற மக்களுக்கு சுயதொழில் தொடங்குவதற்கான பயிற்சிகள் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது – 07.11.2019
தலைப்பு தேதி பார்க்க / பதிவிறக்க
வேலை வாய்ப்பற்ற மக்களுக்கு சுயதொழில் தொடங்குவதற்கான பயிற்சிகள் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது – 07.11.2019 07/11/2019 பார்க்க (50 KB)