மூடுக

அரசு தொழிற்பயிற்சி நேரடிச் சேர்க்கை – 07.12.2020

அரசு தொழிற்பயிற்சி நேரடிச் சேர்க்கை – 07.12.2020
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
அரசு தொழிற்பயிற்சி நேரடிச் சேர்க்கை – 07.12.2020
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நேரடிச் சேர்க்கை 05.12.2020 முதல் 12.12.2020 வரை நடைபெறும்.
05/12/2020 12/12/2020 பார்க்க (35 KB)