மூடுக

அரசு தொழிற்பயிற்சி நேரடிச் சேர்க்கை – 09.09.2019

அரசு தொழிற்பயிற்சி நேரடிச் சேர்க்கை – 09.09.2019
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
அரசு தொழிற்பயிற்சி நேரடிச் சேர்க்கை – 09.09.2019
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நேரடிச் சேர்க்கை 05.09.2019 முதல் 16.09.2019 வரை நடைபெறும்.
05/09/2019 16/09/2019 பார்க்க (42 KB)