மூடுக

இலவச பயிற்சி- க்ரூப்-2 தேர்வு -25.10.2019

இலவச பயிற்சி- க்ரூப்-2 தேர்வு -25.10.2019
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இலவச பயிற்சி- க்ரூப்-2 தேர்வு -25.10.2019
டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப்- II தேர்வுக்கு 06.11.2019 முதல் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்படும்.
06/11/2019 20/11/2019 பார்க்க (27 KB)