மூடுக

உணவு பாதுகாப்பு செய்தி

உணவு பாதுகாப்பு செய்தி
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
உணவு பாதுகாப்பு செய்தி
உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்திற்காக வட்டார அளவிலான அலுவலர்கள் மற்றும் நகராட்சிக்கான அலுவலர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
27/07/2018 31/08/2018 பார்க்க (24 KB)