மூடுக

கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குத்தகை இனங்கள்.

கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குத்தகை இனங்கள்.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குத்தகை இனங்கள்.

கரூர் மாவட்டத்தில் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் குத்தகை வழங்கப்பட்ட இனங்கள்

04/07/2023 31/12/2026 பார்க்க (227 KB)