மூடுக

காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம் – சத்தியமங்கலம் கிராமம் பகுதி-1, பகுதி-2, பகுதி-3

காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம் – சத்தியமங்கலம் கிராமம் பகுதி-1, பகுதி-2, பகுதி-3
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம் – சத்தியமங்கலம் கிராமம் பகுதி-1, பகுதி-2, பகுதி-3

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்விற்கான உரிமைச் சட்டம் 2013 (மத்தியச் சட்டம் 30/2013) பிரிவு 19(1)-ன் கீழ் இறுதி அறிவிக்கை விளம்புகை

28/01/2023 27/01/2024 பார்க்க (2 MB) Tamil Notification (2 MB) Tamil notification (1 MB)