மூடுக

சத்துணவு அமைப்பாளர் (ம) சமையல் உதவியாளர் ஆட்சேர்ப்பு – 18.09.2020

சத்துணவு அமைப்பாளர் (ம) சமையல் உதவியாளர் ஆட்சேர்ப்பு – 18.09.2020
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சத்துணவு அமைப்பாளர் (ம) சமையல் உதவியாளர் ஆட்சேர்ப்பு – 18.09.2020
சத்துணவு மைய அமைப்பாளர்கள் மற்றும் சமையல் உதவியாளர்களுக்கான பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது.
24/09/2020 30/09/2020 பார்க்க (30 KB) அறிவிப்புகள் (138 KB)