மூடுக

பல்வேறு ஒப்பந்த அடிப்படை காலிபணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன, மாவட்ட சுகாதார சங்கம்

பல்வேறு ஒப்பந்த அடிப்படை காலிபணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன, மாவட்ட சுகாதார சங்கம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பல்வேறு ஒப்பந்த அடிப்படை காலிபணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன, மாவட்ட சுகாதார சங்கம்

மாவட்ட சுகாதார சங்கம், கரூர் மாவட்டம்- பல்வேறு ஒப்பந்த அடிப்படை காலிபணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

03/02/2023 10/02/2023 பார்க்க (176 KB)