மூடுக

பிரதமர் பயிர் காப்பீடுத் திட்டம் – 09.06.2020

பிரதமர் பயிர் காப்பீடுத் திட்டம் – 09.06.2020
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பிரதமர் பயிர் காப்பீடுத் திட்டம் – 09.06.2020
2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரதமர் பயிர் காப்பீடுத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விவசாயிகள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
09/06/2020 15/09/2020 பார்க்க (57 KB)