மூடுக

மதுபான விற்பனை தடை விவரம் – 11.01.2021

மதுபான விற்பனை தடை விவரம் – 11.01.2021
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மதுபான விற்பனை தடை விவரம் – 11.01.2021
திருவள்ளுவர் தினம்-15.01.2021, குடியரசு தினம்-26.01.2021 மற்றும் வள்ளலார் தினம் – 28.01.2021 முன்னிட்டு அந்த நாட்களில் மது விற்பனை தடை செய்யப்படுகிறது.
15/01/2021 28/01/2021 பார்க்க (36 KB)