மூடுக

முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் மனு திட்டம் – 22.08.2019

முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் மனு திட்டம் – 22.08.2019
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் மனு திட்டம் – 22.08.2019
மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் மனு திட்டம் 24.08.2019 முதல் 07.09.2019 வரை நடைபெறும்.
24/08/2019 07/09/2019 பார்க்க (25 KB)