மூடுக

வரைவு வாக்குச் சாவடி மையங்கள் பட்டியல் – 02.07.2018

வரைவு வாக்குச் சாவடி மையங்கள் பட்டியல் – 02.07.2018
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வரைவு வாக்குச் சாவடி மையங்கள் பட்டியல் – 02.07.2018
வரைவு வாக்குச் சாவடி மையங்கள் பட்டியல் பற்றி கோரிக்கை மற்றும் ஆட்சேபனைகள் இருப்பின், பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம்.
02/07/2018 09/07/2018 பார்க்க (26 KB)