மூடுக

வாக்காளர் பட்டியலுக்கான சிறப்பு முகாம் – 31.12.2019

வாக்காளர் பட்டியலுக்கான சிறப்பு முகாம் – 31.12.2019
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வாக்காளர் பட்டியலுக்கான சிறப்பு முகாம் – 31.12.2019
வாக்காளர் பட்டியலுக்கான சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் நாட்கள் :
04.01.2020, 05.01.2020, 11.01.2020 and 12.01.2020.
04/01/2020 12/01/2020 பார்க்க (37 KB)