மூடுக

21.11.2018 அன்று மதுபான கடைகளுக்கு விடுமுறை

21.11.2018 அன்று மதுபான கடைகளுக்கு விடுமுறை
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
21.11.2018 அன்று மதுபான கடைகளுக்கு விடுமுறை
மிலாடி நபி காரணமாக அனைத்து மதுபான கடைகளுக்கும்(TASMAC) 21.11.2018 அன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
16/11/2018 21/11/2018 பார்க்க (44 KB)