மூடுக

காவல் நிலையங்கள்

காவல் நிலையம், தோகைமலை

உதவி ஆய்வாளர், தோகைமலை


தொலைபேசி : 04323-252224
வகை / விதம்: குளித்தலை துணைப் பிரிவு

காவல் நிலையம், பசுபதிபாளையம்

உதவி ஆய்வாளர், பசுபதிபாளையம்


தொலைபேசி : 04324-246416
வகை / விதம்: கரூர் நகர துணைப் பிரிவு

காவல் நிலையம், பாலவிடுதி

உதவி ஆய்வாளர், பாலவிடுதி


தொலைபேசி : 04332-294387
வகை / விதம்: குளித்தலை துணைப் பிரிவு

காவல் நிலையம், மது விலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு, கரூர்

உதவி ஆய்வாளர், மது விலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு - கரூர்


தொலைபேசி : 9498166152
வகை / விதம்: மது விலக்கு அமலாக்க துணைப் பிரிவு

காவல் நிலையம், மாயனூர்

உதவி ஆய்வாளர், மாயனூர்


தொலைபேசி : 04323-243326
வகை / விதம்: குளித்தலை துணைப் பிரிவு

காவல் நிலையம், லாலாப்பேட்டை

உதவி ஆய்வாளர், லாலாப்பேட்டை


தொலைபேசி : 04323-242224
வகை / விதம்: குளித்தலை துணைப் பிரிவு

காவல் நிலையம், வாங்கல்

உதவி ஆய்வாளர், வாங்கல்


தொலைபேசி : 04324-228224
வகை / விதம்: கரூர் நகர துணைப் பிரிவு

காவல் நிலையம், வெங்கமேடு

உதவி ஆய்வாளர், வெங்கமேடு


தொலைபேசி : 04324-222100
வகை / விதம்: கரூர் நகர துணைப் பிரிவு

காவல் நிலையம், வெள்ளியணை

உதவி ஆய்வாளர், வெள்ளியணை


தொலைபேசி : 04324-281240
வகை / விதம்: கரூர் நகர துணைப் பிரிவு

காவல் நிலையம், வேலாயுதம்பாளையம்

உதவி ஆய்வாளர், வேலாயுதம்பாளையம்


தொலைபேசி : 04324-270444
வகை / விதம்: கரூர் ஊரக துணைப் பிரிவு