மூடுக

மருத்துவமனைகள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், ஈசநத்தம்

ஈசநத்தம் - 639203

மின்னஞ்சல் : esanathamphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04320-234111
வகை / விதம்: கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், உப்பிடமங்கலம்

உப்பிடமங்கலம் - 639114

மின்னஞ்சல் : uppidamangalamphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 8098474109
வகை / விதம்: பிரதான ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், ஓலப்பாளையம்

ஓலப்பாளையம் - 639136

மின்னஞ்சல் : olapalayamphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04324-279101
வகை / விதம்: கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
Pincode: 639136

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், க.பரமத்தி

க.பரமத்தி - 639111

மின்னஞ்சல் : kparamathiphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04324-283600
வகை / விதம்: கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கடவூர்

கடவூர் - 621311

மின்னஞ்சல் : kadavurphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04332-279303
வகை / விதம்: கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கருப்பம்பாளையம்

கருப்பம்பாளையம் - 639003

மின்னஞ்சல் : karumpampalayamphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 8056497726
வகை / விதம்: கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
Pincode: 639003

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கள்ளபள்ளி

கள்ளபள்ளிi - 639102

மின்னஞ்சல் : kallapalliphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04323-242654
வகை / விதம்: கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், காசிபாளையம்

காசிபாளையம் - 639002

மின்னஞ்சல் : kasipalayamphc123[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04324-285300
வகை / விதம்: கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், காணியாளம்பட்டி

காணியாளம்பட்டி - 621301

மின்னஞ்சல் : kaniyalampattiphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04323-255425
வகை / விதம்: மேம்படுத்தப்பட்ட/பிரதான ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கார்வழி

கார்வழி - 638151

மின்னஞ்சல் : karvazhiphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04324-220243
வகை / விதம்: கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்