மூடுக

அரசு மருத்துவமனை, பள்ளப்பட்டி

பள்ளப்பட்டி - 639205

மின்னஞ்சல் : pallapatti100[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04320-244100
வகை / விதம்: வட்டம் சாரா மருத்துவமனை