மூடுக

அரசு மருத்துவமனை, மைலம்பட்டி

மைலம்பட்டி - 621301

மின்னஞ்சல் : mylampattygh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04323-251209
வகை / விதம்: வட்ட மருத்துவமனை